Μουσικοκινητική Αγωγή - Σύστημα Orff

Στο σύστημα αυτό, τα παιδιά μαθαίνουν από μικρή ηλικία να χειρίζονται ευκολόπαικτα μουσικά όργανα όπως ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, φλογέρες και κρουστά και σε συνδυασμό με την κίνηση και το λόγο, συμμετέχουν σε μουσικά σύνολα, αναπτύσσοντας αυτενέργεια, δημιουργικότητα και φαντασία.