Επικοινωνία

Σχολή Ματέϋ από το 1938

Διεύθυνση: Πορφυρίωνος 1 και Κυπρίων Αγωνιστών,
E-mail: dance.matey@gmail.com
Ν, Μαρούσι. Τ.Κ. 15126

Τηλέφωνο: 210-6106450