ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Δύο αίθουσες, 90 τ.μ η καθεμία, διατίθενται προς ενοικίαση για πρόβες και σεμινάρια. Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση της Σχολής.